Automatické prevodovky funkcia.

V dnešnej dobe sa u väčšiny stredných a malých automobilov používajú klasické hydrodynamické prevodovky, ktoré pozostávajú z hydromeniča a planetových prevodoviek.Radenie rýchlostí už vo väčšiny prevodoviek zaisťuje riadiaca elektronika , ktorá vyhodnocuje jezdné podmienky , výkon motora a povely vodiča.

Viac informácií nájdete tu.

Ďalším typom sú variátorové prevodovky. Sú to v podsate dva kužele otočené proti sebe a prepojené reťazou. Plynulým posúvaním reťaze po kuželoch na jednom je malý priemer a na druhom velký , posúvaním reťaze sa tento pomer mení a tým dochádza k plynulej zmene prevodového pomeru.

Viac informácií nájdete tu.

Najnovšm hitom sú DSG a robotické prevodovky.Ide v podsate o štandartné mechanické prevodovky,s hydromeničom alebo jednou, dvomi suchými spojkami.U DSG prevodovky sú zaradené naraz dve rýchlosti a riadiaca jednotka ich prepína dvomi spojkami.Na jednej hriadeli je napr. 1-3-5 ana druhej 2-4-R. U robotickej prevodovky je jedna spojka ovládaná hydraulicky riadiacou jednotkou a rýchlostí preraďuje riadiaca jednotka hydraulicky , táto prevodovka je najmenej komfortná pre plynulú jazdu. Viac informácii nájdete tu.

Viac informácií nájdete tu.

O DSG prevodovkách tu: